Ministr Havlíček obchází vládu, předčasně vypisuje tendr na dostavbu Dukovan

29.3.2021
Ministr Havlíček obchází vládu, předčasně vypisuje tendr na dostavbu Dukovan

Některé zprávy vypadají nevinně, dokonce pozitivně, avšak může za nimi být skryto velké riziko. Mezi takové zprávy patří včerejší oznámení Ministerstva průmyslu a obchodu, že bude zahájeno takzvané detailní bezpečnostní posouzení uchazečů o dodávku nového jaderného bloku. Co však tento krok znamená? Proč ministr Havlíček oznamuje krok, který nikdy nebyl projednán na vládním výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů? 

Do dnešního dne nebyly do zadávací dokumentace zapracovány bezpečnostní požadavky schválené vládou, jak ukládá prováděcí smlouva. Není známo, proč nebyla zadávací dokumentace před předáním možným uchazečům předložena pracovní skupině složené ze zástupců bezpečnostních a zpravodajských služeb ke kontrole. Jak je možné, že takzvané bezpečnostní posouzení uchazečů prostřednictvím dotazníku nebylo projednáno bezpečnostně-zpravodajskou komunitou?

Ano, tento krok vyvolává více otázek a odpovědi se zdají být znepokojivé. Mnohé nasvědčuje tomu, že ministr Havlíček dostal z Hradu pokyn ve spolupráci s ředitelem Benešem vypsat tendr připravený pro Rosatom za každou cenu. A tento krok vypsáním tendru opravdu je. Svědčí o tom i to, že celková doba tendru byla stanovena na dvanáct měsíců, přičemž tímto krokem je zkrácena na pouhých šest, protože šest měsíců bude trvat takzvané bezpečnostní prověřování.

Jsem přesvědčená, že musíme trvat na standardním postupu, kterým je dopracování zadávací dokumentace v souladu s uzavřenými smlouvami a bezpečnostními požadavky schválenými vládou, její projednání na pracovní skupině složené ze zástupců bezpečnostně-zpravodajské komunity a následné projednání vládou. Teprve poté lze hovořit o možnosti dalších kroků.

Pokud bude přistoupeno k bezpečnostnímu posouzení uchazečů prostřednictvím dotazníku, pak takový dotazník musí být projednán s uvedenou bezpečnostně-zpravodajskou pracovní skupinou a nemůže jeho vytvoření zůstat v rukách ČEZ. Každý jiný postup je mimo rámec schválený vládním výborem i mimo rámec stanovený uzavřenými smlouvami.

I proto jsme na pátečním zasedání Poslanecké sněmovny požadovali projednání tohoto bodu a s kolegy zastupujícími opoziční demokratické strany požadujeme co nejrychlejší svolání vládního výboru pro dostavbu jádra. I proto požadujeme jasné odpovědi na naše otázky – jak je možné, že ministr Havlíček obchází vládu? Z jakého důvodu byl tento postup zvolen? Jak je možné, že do dnešního dne nebyly zapracovány bezpečnostní požadavky? Jak je možné, že uchazečům má být předána nedopracovaná zadávací dokumentace?

Kroky ministra Havlíčka nebereme jako odložení tendru, ale jako de facto jeho předčasné vypsání, které by zavazovalo další vlády a v některých ohledech by bylo nezvratné. Trváme na tom, že nesmí být osloveni uchazeči ze zemí, které byly experty na bezpečnost definovány jako rizikové. Nechceme dopustit, aby Česká republika prohlubovala skrze strategické projekty své vazby s rizikovými zeměmi. Musíme hájit a budeme hájit naši bezpečnost. Vláda se snaží tento tendr protlačit za každou cenu a nemravně chce rozhodující kroky prosadit v době nouzového stavu, kdy umírají desetitisíce lidí.

Helena Langšádlová, poslankyně TOP 09 

Zdroj: Forum24.cz, 27.3.2021