Novela zákona o vysokých školách zlepšuje podmínky pro studium doktorandů

28.3.2024
Novela zákona o vysokých školách zlepšuje podmínky pro studium doktorandů

Praha, 27. března 2024 – Vláda schválila novelu zákona o vysokých školách, kterou předložilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou. Novela, která představuje důležitý krok směrem ke zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání v České republice a k posílení mezinárodní prestiže českých vysokých škol, má výrazně pozitivní dopad na podmínky doktorského studia v České republice. 

Jednou z klíčových změn, kterou novela přináší, je zlepšení podmínek doktorských studentů

 a větší důraz na sladění jejich pracovního, studijního a osobního života. Novela počítá s garancí minimálních příjmů pro prezenční doktorandské studenty ve výši 1,2krát minimální mzdy. „Cílem je vytvořit takové podmínky, které studentům a stundetkám doktorského studia umožní plně se soustředit na studium a vše, co s ním úzce souvisí, aby mohli svá studia včas a řádně dokončit “ uvedl ministr školství Mikuláš Bek. Nově bude také možné udělit stipendium čerstvým absolventům (typicky za vynikající výsledky, např. červený diplom). 

Se zavedením minimálních příjmů pro prezenční doktorandské studenty souvisí i jasnější a přísnější kritéria pro výběr budoucích doktorandů. Celkové počty doktorandů se tak sníží, což umožní větší péči a podporu pro ty, kteří studují.  

„Lidé ve vědě jsou pro mě dlouhodobou prioritou. Proto jsem dlouhodobě usilovala o navýšení stipendií pro doktorandy. Výsledek, tedy 1,2x násobek minimální mzdy, je proto dobrý start a povede ke zvýšení životní úrovně začínajících vědců. Jsem velice ráda, že novela rovněž přináší významné rozšíření možností zakončení doktorského studia. Disertační práce budou nově více zaměřeny na podporu aplikovatelných a transformovatelných výsledků. Právě taková podoba disertační práce je zcela v souladu s mnou představenou Reformou transferu znalostí, která cílí na přenášení více vědeckých poznatků do praxe,“ uvedla ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Helena Langšádlová. 

Jednou z dalších změn je také podpora internacionalizace vysokoškolského vzdělávání, která se projeví například v motivaci pro zahraniční studenty studovat v České republice. Zrušení poplatků za studium v cizím jazyce v doktorských programech je jedním z opatření, které má přitáhnout více zahraničních studentů.

Novela stanovuje i povinné orgány pro soukromé vysoké školy, jako jsou rektor, vědecká nebo umělecká rada a disciplinární komise. Zároveň se očekává, že se díky novele sníží administrativní zátěž tím, že vnitřní předpisy nebudou nutné k registraci a budou zasílány pouze na vědomí. 

Další aspekt novely se týká přísnějších sankcí pro neoprávněné užívání titulu absolventa vysoké školy, kde se výše pokuty zvyšuje desetkrát, aby mohla plnit svou sankční funkci efektivněji.