TOP 09: Vyvedeme zemi z krize – zaměříme se na prozápadní orientaci, ochranu životního prostředí a přijetí eura do roku 2030

5.11.2022
TOP 09: Vyvedeme zemi z krize – zaměříme se na prozápadní orientaci, ochranu životního prostředí a přijetí eura do roku 2030

Na programové konferenci určilo vedení TOP 09 budoucí směřování strany. Pod heslem „vyvést zemi z krize“ si strana definovala tři jasné pilíře svého směřování, jednoznačnou proevropskou a prozápadní orientaci, ekonomickou erudici včetně podpory přijetí eura a ochranu životního prostředí a boj s klimatickou změnou.

“Plnit kritéria pro přijetí eura a umožnit firmám účtovat v eurech jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády. Ovšem v příštím programovém prohlášení by už ale mělo být víc – stanovení data přijetí společné měny. Navíc argumentů pro přijetí eura přibývá. Ostatně nejen z ekonomického, ale i z politického hlediska je výhodnější být raději součástí společenství zemí, které platí eurem než vedle nich, ve společnosti forintu a zlotého. Splnění kritérií je zároveň základním předpokladem k ozdravení veřejných financí,” řekla v úvodním projevu předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Za 13 let své existence je TOP 09 etablovanou politickou silou s jasným ideovým ukotvením. Strana má zastoupení na všech úrovních české politiky, od komunální až po vládní. Zkušenosti svých politiků hodlá TOP 09 přetavit v program, který vyvede zemi z krize.

Právě konkrétní řešení zaznívala během dnešních diskusí. Z nich pak vzejdou podněty, které následně schválí garanti jednotlivých oblastí a vedení strany.

  • TOP 09 podporuje zavedení eura do roku 2030.

„Cílem TOP 09 je přijmout EURO co nejdříve. K tomu je ale nezbytné nejprve splnit Maastrichtská konvergenční kritéria. Protože v tuto chvíli většinu kritérií neplníme, není bohužel rychlé přijetí eura možné. Bude-li rozhodnutí o přijetí eura učiněno příští vládou v roce 2025, pak minimálně dvouleté členství v systému ERM II včetně následného vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií znamená, že za nejbližší reálný termín přijetí eura lze považovat roky 2028 až 2030,“ říká Miloš Nový, místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

  • TOP 09 se v oblasti zdravotnictví soustředí na význam prevence, ministerstvo pracuje na reformě primární péče a bude posilovat primární a sekundární prevenci nemocí a zvyšovat zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za vlastní zdraví.

„Naším cílem je podporovat osobní zodpovědnost, čím více je jedinec zodpovědný, tím větší by z toho měl mít nějaký benefit. Prevence je na prvním místě. Člověk, který se aktivně stará o své zdraví, aktivně chodí na preventivní prohlídky a zúčastňuje se screeningových programů, by z toho něco měl mít. Takový člověk, kromě péče o své zdraví, kterou si prodlužuje život, také velkým způsobem šetří peníze ve zdravotním systému,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

  • TOP 09 považuje za nutné usilovat o reformu V4 a najít pro Českou republiku další přínosná partnerství ve strategických oblastech, jako jsou např. pobaltské státy. 

“Pokračujeme v tradici havlovské diplomacie. Naše zahraniční politika je založena na podpoře lidských práv a rozvoji občanské společnosti všude ve světě, včetně demokratické opozice v Rusku a Bělorusku. Je také zapotřebí, aby naše členství v mezinárodních organizacích bylo skutečně přínosem. Proto je nutné zamyslet se i nad budoucností projektu V4 i další orientaci na Pobaltí,” říká předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Marek Ženíšek.

  • TOP 09 pokládá za nutné podporovat vzdělávání, vědu i výzkum.

“Výsledky výzkumu nesmí zůstat v šuplíku. Podporujeme výzkumníky, aby více spolupracovali s komerčními firmami a své poznatky z vědy využívali v praxi. Dále aby soukromý sektor více investoval do vědy a výzkumu, musíme je motivovat například daňovými odpočty. Pracujeme také na důstojné podpoře doktorandů nebo větším zapojení žen do vědy.” říká ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová.

Jan Kocourek, tiskový mluvčí TOP 09