Langšádlová: Mám recept, jak z Česka udělat mozkovnu

3.6.2022
Langšádlová: Mám recept, jak z Česka udělat mozkovnu

Politici a experti si v poslední době znovu kladou otázku, co všechno musí Česko udělat pro to, aby se co nejrychleji vzchopilo ze současné krize a nastartovalo ekonomiku. A podle některých ekonomů by na prvním místě měla být podpora vědy, výzkumu a inovací. Právě do nich by měl stát investovat a soustředit maximální úsilí na to, aby tuzemsko konečně změnilo svou tvář z montovny na mozkovnu.

Je to ostatně věc, kterou politici opakovaně zmiňují ve svých předvolebních programech. I současná koalice si do programového prohlášení napsala, že Česká republika musí mít ambici zařadit se mezi evropskou špičku v oblasti excelence, vědy, výzkumu a inovací. Dlouhodobě se ale tyto ambice naplnit nedaří. Třeba v žebříčku inovací Česko v evropském srovnání dlouhodobě kulhá, rozpočet na vědu se zvedá jen velmi pomalu.

Co pro českou vědu zatím udělal současný kabinet? Jak chce nastartovat třeba dlouhodobě pomalejší inovace? A jak pevná je spolupráce stran koalice SPOLU? Celý rozhovor si můžete pustit zde.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Upravujeme otázky hodnocení vědy, na to je navázáno institucionální financování. A chceme, aby byla posílená mezinárodní spolupráce i to, jak se pracoviště zapojí do čerpání komunitárních zdrojů. Je třeba posílit otázku kvalitní práce s lidskými zdroji, obrací se na mě mladí vědci, kteří mají zkušenosti ze zahraničí, že pro ně nevytváříme dobré podmínky a cítí se nevítaní na pracovištích. S těmi lidmi nepracujeme tak, jak bychom měli.

2:00 - Podařilo se nám navýšit 700 milionů v rozpočtu na institucionální financování.

3:00 - Česko je v čerpání zdrojů slabé. Když o ně ale vědci požádají, jsou úspěšní stejně jako na Západě. Je třeba motivovat pracoviště, která se nezapojují do takových projektů. Těch pracovišť je ale opravdu málo. Ukazuje se, že když žádosti podávají, tak tam ten úspěch je.

4:00 - Excelence ve výzkumu jsou ty špičkové výsledky, které umíme hodnotit. Pod můj úřad spadá metodika hodnocení, ta hodnotí jednotlivá pracoviště. Hodnotí se biometické výsledky i další výstupy. Dělají to týmy vědců a je na tom vidět, jak si pracoviště stojí – tedy, která jsou pro nás excelentní. 

7:00 - Finanční prostředky na Akademii věd jsou samostatnou kapitolou rozpočtu, nespadá tak ani pode mě, tak ani pod Ministerstvo školství.

8:00 - Nejsem spokojená, jak se využívají výstupy aplikovaného výzkumu, jak fungují tzv. transfery. To je oblast, na kterou se chci zaměřit, ať už motivací v rámci hodnocení. Abychom investovali do aplikovaného výzkumu a do oblastí, které potřebujeme. Tuhle oblast potřebujeme upravit i v zákoně, proto je to součást zákona, který připravuji.

12:00 - Je třeba vytvářet další motivace, aby i firmy investovaly do inovací. Mimo daňově odpisových vytváříme v zákoně lepší podmínky, aby také reinvestovaly výnosy. 

13:00 - Ráda bych, aby celkové výdaje na vědu a výzkum byla dvě a půl procenta, teď jsme na dvou procentech HDP. Chtěla bych, aby se zvýšil podíl našich vědců v ERC grantech, alespoň o 50 % by to bylo dobré. A posílit je třeba i zmíněné transfery.

14:00 - Věda i výzkum jsou prioritou. I v krizi můžeme stabilizovat peníze ze státního rozpočtu a posílit ty evropské.

16:00 - Řešíme mimořádnou situaci, premiér je aktivní v řešení ukrajinské krize. Je to osobnost, která je vidět, ale musíme zdůrazňovat témata, která jsou nám blízká, jako vztah k EU nebo životnímu prostředí.

19:00 - Je jasně řečeno, že na přijetí eura se připravíme, ale nastoupili jsme do vlády za určité ekonomické situace, která maastrichtská kritéria nesplňují. 

20:00 - Krize dopadá nejvíce na seniory a rodiny s dětmi, proto vláda plánuje pětitisícový příspěvek.

Seznam Zprávy, Ptám se já, Marie Bastlová, 3. 6. 2022

,