Poslanci chtějí zřídit komisi, která by vyhodnocovala vliv autoritářských režimů

4.12.2018

Helena Langšádlová (TOP 09) iniciovala zřízení sněmovní Vyšetřovací komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. 

Poslanci chtějí zřídit komisi, která by vyhodnocovala vliv autoritářských režimů

Helena Langšádlová (TOP 09) iniciovala zřízení sněmovní Vyšetřovací komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Pod návrhem je podepsáno více než 40 poslanců z poslaneckých klubů Pirátů, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ODS, ČSSD a ANO.

„Návrh na zřízení vyšetřovací komise je reakcí na stoupající vliv zejména Ruska a Číny v naší zemi, o kterém se opětovně zmiňují včera publikované výroční zprávy BIS a Vojenského zpravodajství. Ve výroční zprávě BIS je jasně popsána ruská hybridní strategie, která má za cíl vnitřně oslabit NATO a EU. Musíme si uvědomit, že i Česká republika je cílem těchto aktivit. Zpráva upozorňuje také na ruský a čínský vliv zejména ve strategických hospodářských oblastech, jakými jsou např. jaderná energetika, nebo telekomunikace, finance atd. Zpráva potvrzuje alarmující informaci, že za kybernetickými útoky na elektronickou poštu Ministerstva zahraničních věcí stojí ruská zpravodajská služba. To je realita, to je každodenní vliv autoritářských režimů na naše záležitosti, to jsou bezpečnostní rizika pro nás všechny,“ říká Helena Langšádlová (TOP  09).

Helena Langšádlová v úterý navrhne, aby zřízení této komise projednala sněmovna již na této schůzi.

Vznik komise podpořil i Pavel Žáček z ODS, protože je podle něj nutné monitorovat vliv mocností i na parlamentní úrovni: „Je pro nás a naši společnost velmi důležité vědět, jaké vlivové aktivity v České republice provádějí autokratické nedemokratické režimy a jaké bezpečnostní riziko to znamená pro naši demokracii.“

Jan Bartošek z KDU-ČSL k tomu dodává: „Musíme prověřit možný vliv autoritářských režimů na naši politiku a případně na něj adekvátně reagovat. O svých záležitostech si musíme rozhodovat sami, nesmí docházet k ovlivňování cizími mocnostmi."

Jan Lipavský z Pirátů zároveň upozornil, že komise není mířená „proti někomu“: „Nejde o těleso zřízené proti jedné konkrétní zemi nebo natruc jednomu konkrétnímu politikovi. Jsme suverénní stát, a tak to musí zůstat. Odmítám, abychom se znovu stali provincií silnější země či bojištěm vlivů cizích mocností, proto zřízení Komise plně podporuji. Je to důležité, je to nutné,“ vysvětlil poslanec.

Od vlády nemůžeme příliš čekat, že s varováním BIS něco udělá, upozorňuje předseda poslanců STAN Jan Farský: "Pokud ředitel BIS bez obalu říká, že „cílem ruských tajných služeb je zničit EU a NATO“, je to mimořádně otevřené a varovné. Ale koho vlastně varuje? Vládu v čele s premiérem, který veřejně říká, že Rusko hrozba není? Nebo prezidenta, který snad víc promoskevský ani být nemůže? Takže má-li ředitel BIS pravdu - a já jsem přesvědčen, že má -, pak je frustrující, že tato vláda patrně žádné praktické kroky k nápravě neudělá.”

Vznik komise podpořila i Karla Šlechtová (ANO): Vzhledem k mému čtyřletému působení v pozici ministryně, především na ministerstvu obrany, kdy jsem byla informována VZ v utajovaném režimu o mnoha záležitostech, i o vlivu cizích mocí v ČR, vlivu na politiky či podnikatele, se domnívám, že vznik obdobné komise a seznámení poslanců s detailními informacemi, nejen obecnými, jak uvádí výroční zprávy jak BIS, tak VZ, je v pořádku (upozorňuji, že jsou zveřejněné pouze neutajované a veřejné informace, samozřejmě tyto výroční zprávy v původní verzi v utajovaném režimu se veřejnosti nesdělují a obsahují detailní informace). Nemusí se to některým poslancům líbit, nicméně vzhledem k informacím, kterými disponuji, jsem přesvědčena, že takováto komise má mnohem větší smysl než některé další, které jsou ve Sněmovně zřízené.“

Za skupinu poslanců navrhujících vyšetřovací komisi:

Helena Langšádlová, poslankyně