Vrbětice jsou jasným varováním. Vláda musí vyloučit Rosatom z dostavby Dukovan, žádají v usnesení opoziční členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů

29.4.2021

Rusko je stát, který se k nám i našim spojencům chová nepřátelsky. Teroristický akt ve Vrběticích je toho naprosto zřetelným důkazem. 

Vrbětice jsou jasným varováním. Vláda musí vyloučit Rosatom z dostavby Dukovan, žádají v usnesení opoziční členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů

Rusko je stát, který se k nám i našim spojencům chová nepřátelsky. Teroristický akt ve Vrběticích je toho naprosto zřetelným důkazem. Rusko proti nám vede hybridní válku a stále Českou republiku vnímá jakou součást své sféry vlivu. Podílení se na stavbě jaderné elektrárny by přitom ruský vliv v České republice významně zvýšilo. Rusko by také mohlo naši zemi vydírat například zdržováním stavby. K přizvání Ruska do tendru není žádný důvod. Poslanci Helena Langšádlová (TOP 09), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Zbyněk Stanjura (ODS), Petr Třešňák (Piráti) a Petr Gazdík (STAN) budou proto prosazovat na dnešním Stálém výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů usnesení, které důsledně žádá mimo jiné vládu o vyloučení firmy Rosatom z výběrového řízení na dostavbu Dukovan. Opoziční poslanci také trvají na tom, aby na zpracování nabídky bylo alespoň 12 měsíců. Rovněž požadují, aby zodpovědné orgány předložily modely financování dostavby, personální zastoupení v Elektrárně Dukovany II i kritéria a jejich váhu pro výběrové řízení.

Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů – návrh usnesení

1. SVVNJZ žádá o přehodnocení usnesení č. 339 z 29.3.2021, tak aby se vláda za současné situace soustředila na dopracování zadávací dokumentace směřující přímo k vypsání tendru bez fáze bezpečnostního posouzení.

2. SVVNJZ žádá předsedu vlády, aby vláda ČR nově modifikovaným usnesením zajistila vyloučení spol. Rosatom, včetně jeho dceřiných a dalších vlastnicky propojených společností ze soutěže na výstavbu NJZ v Dukovanech.

Zároveň v této souvislosti žádá i o zamezení účasti ve výběrovém řízení od jakékoliv společnosti, která by ve svých dodávkách byla na Rosatom jakkoliv závislá. Například formou účasti v tzv. konsorciích, vlastněním licence, vlastněním know how či vlastněním know how na základě transferu technologie.

3. SVVNJZ trvá na úpravě poptávkové dokumentace, tak aby tzv. Oprávněným nabízejícím mohl být pouze majitel know how a ne držitel licence. Žádá vládu, aby s ohledem na financování projektu ze státních zdrojů a s ohledem na bezpečnostní zájmy ČR toto zajistila.

4. SVVNJZ žádá předsedu vlády, aby zajistil respektování principiální dohody předsedy vlády s předsedy politických stran z ledna 2021 spočívající v prodloužení období na předložení nabídek na 12 měsíců z původně navrhovaných pouhých 6 měsíců.

SVVNJZ formou usnesení konstatuje, že poskytnutí kratšího času znamená, že se odkláníme od standardního a transparentního postupu. Navíc při poskytnutí 12 měsíců umožníme větší účast českých firem a nebudeme je na rozdíl od pouhých 6 měsíců znevýhodňovat.

5. SVVNJZ žádá úpravu harmonogramu a jeho nové předložení k projednání v SVVNJZ, tak aby respektoval lhůtu 12 měsíců na předložení závazných nabídek.

6. SVVNJZ žádá o předložení návrhu na kritéria výběru dodavatele včetně váhy jednotlivých kritérií, která by měla být rozhodující při konečném hodnocení technickoekonomického posouzení ze strany spol. Dukovany II.

7. SVVNJZ s ohledem na zkušenosti v zahraničí a zkušenosti ČEZ s rekonstrukcemi svého uhelného portfolia důrazně doporučuje, aby byl upřednostňován model EPC.

8. SVVNJZ žádá vládu, aby předložila návrh na 100% financování ze strany státu, včetně finančního modelu a informací jaké jsou výnosy pro stát při 100% financování v porovnání s alternativou 30% financování ze strany ČEZu.

Obdobně pak SVVNJZ žádá o porovnání modelu 95% financování ze strany státu a 5% financování ze strany ČEZu, s modelem 90% financování ze strany státu a 10% financování ze strany ČEZu.

SVVNJZ dále žádá o předložení návrhu financování formou návratné finanční výpomoci, tak aby tento postup mohl být úspěšně projednán v parlamentu ČR.

9. SVVNJZ s ohledem na možné 100% financování formou NFV ze státního rozpočtu žádá o zajištění dvoutřetinového zastoupení státu v DR (schválený Poslaneckou sněmovnou) spol. Dukovany II a zároveň o minimálně dva zástupce v představenstvu společnosti.

10. SVVNJZ žádá o zapracování textu do zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice, který by zakazoval poskytnutí finančních prostředků ze strany státu dodavateli z rizikových zemí.

11. SVVNJZ žádá o předložení zprávy o činnosti SVVNJZ a vládního zmocněnce za rok 2020 a zařazení tohoto bodu na další jednání SVVNJZ.

12. SVVNJZ žádá o předložení písemné zprávy o jednáních vedených s DG Growth a DG Comp a to včetně jejich postojů a doporučení.

13. SVVNJZ žádá, aby v zadávací dokumentaci nebyl omezován výkon bloku na 1200 MW.

14. SVVNJZ žádá o svolání dalšího jednání s předáním vyžádaných podkladů, a to v termínu do konce května 2021.

15. V souladu s uzavřenými smlouvami SVVNJZ žádá, aby byla do zadávací dokumentace promítnuta všechna usnesení vlády týkající se bezpečnostních zájmů státu a toto bylo potvrzeno pracovní skupinou pod Ministerstvem vnitra.

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09